Nakakadiring mga litraro para magbigay babala, ipapaskil na sa mga pakete ng sigarilyo.

Comments