Passport na limang buwang inipit ng recruitment agency, nakuha na.

Comments