Sasakyan na nabagsakan ng mga bato sa construction site, agad na binayaran

Comments