Pamilya ng dalagitang na-rescue sa puder ng pastor muling bumalik sa WSR para humingi ng tulong.

Comments