Palpak at siraing motor na isinoli. Pera ay agad na nabawi.

Comments