Hindi naibigay na sweldo dahil sa pag-inom sa kape ng amo, si Idol na ang nag-abono.

Comments